ImgWonders
  1. Homepage
  2. @vstim.konjic
VSTIM Konjic (@vstim.konjic) Instagram Profile Photo

vstim.konjic

VSTIM Konjic

Visoka škola za turizam i menadžment Konjic 🌍

http://vstim-konjic.ba/

VSTIM Konjic (@vstim.konjic) Instagram photos and videos

List of Instagram medias taken by VSTIM Konjic (@vstim.konjic)

🕛 PRAVO JE VRIJEME ZA KVALITETNO OBRAZOVANJE! Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju HNK (br. 4/12), člana 75. Statuta Visoke škole za turizam i menadžment Konjic, te na osnovu Odluke Senata Visoke škole za turizam i menadžment Konjic br. S-II-1/19 od dana 14.02.2019.godine, Visoka škola za turizam i menadžment Konjic raspisuje ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ KONKURS za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2019/2020. godini na slijedećim smjerovima: ✅Menadžment informacionih tehnologija ✅Menadžment u turizmu ✅Geoturizam ✅Osnove menadžmenta ✅Komunikologija i turizam U prvu godinu studija u akademskoj 2019/2020.godini, kandidati se upisuju u skladu sa Odlukom Senata Visoke škole za turizam i menadžment Konjic, od 14.02.2019. godine i Odlukom o davanju saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport HNK, broj: 05-03-40-484-1/19, od 17.06.2019.godine. Za prijavu na konkurs za upis u prvu godinu studija, kandidat je dužan predati slijedeću dokumentaciju: 📌Zahtjev za upis u kojem je naznačen studijski program na koji konkuriše; 📌Diplomu i originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuću nostrifikaciju dokumenata; 📌Dvije fotografije 📌Rodni list 📌Uvjerenje o državljanstvu 📌Ljekarsko uvjerenje Konkurs je otvoren od 17.06.2019.- 01.10.2019. godine. Sve informacije o upisu mogu se dobiti na adresi: Visoka škola za turizam i menadžment Konjic, Varda br.1. Konjic, kao i putem telefona 036/727-330. Za više detalja o VSTIM Konjic ne propustite da nas posjetite na www.vstim-konjic.ba Dobro nam došli! (c) Mr. Tereza Jusufović

Pozivamo vas na konferenciju i sajam "Zelena ekonomija u BiH - mogućnosti i šanse".

Centar Za Kulturu - Narodni Univerzitet Konjic

Nj.E. Zorica Bukinac, amabasadorica Republike Slovenije u BiH, u posjeti je Visokoj školi. U toku je sastanak sa predstavnicima drvorezbarstva Nikšić i J.U. Narodni univerzitet Konjic.

Vodeći poslovni portal @akta.ba objavio je intervju sa prof. dr. Marijanom Šećibović, dekanesom Visoke škole.

Distance Learning studio pruža mogućnost studiranja na daljinu, dajući posebne pogodnosti za studente koji su u radnom odnosu, pa nisu u mogućnosti da redovno prate nastavu u prostoru institucije.

Delegacija Visoke škole na  2. konferenciji o potencijalima razvoja softverske industrije u BiH

English Turkish